Strona główna

24 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej w Kiwiszkach podpisano umowę o współpracy między Szkołą Podstawową w Kiwiszkach a Zespołem Szkół w Gnojnicy Dolnej. Szkoła w Gnojnicy Dolnej jest pierwszą szkołą z Podkarpacia, która podpisała taką umowę ze szkołą na Litwie.

Inspiracją do działań był wyjazd studyjny na Litwę nauczycieli języka polskiego i historii oraz dyrektorów z województwa podkarpackiego zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w ramach doskonalenia zawodowego. W dniach 17- 20 listopada 2016 r. odbywała się ona pod hasłem: „Śladami literatury i kultury polskiej”. Głównym celem wizyty było poznanie polskiego szkolnictwa na Litwie, kontakt ze środowiskiem Polaków tam mieszkających oraz poznanie zabytków Wilna i okolic. Delegacji przewodniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. W programie pobytu znalazły się m.in. wizyta w Instytucie Polonistyki, spotkanie z prezesem Macierzy Polskiej, pracownikami konsulatu polskiego w Wilnie. Uczestnicy wyjazdu mieli również okazję odbycia spotkań z kustoszami: Muzeum Adama Mickiewicza i Muzeum Władysława Syrokomli. Zwiedzano najważniejsze zabytki Wilna oraz malowniczo położony zamek w Trokach. Wizyta była ciekawą i niezwykle pouczającą lekcją historii i patriotyzmu. Wyzwoliła również ogromne uznanie i podziw dla Polaków mieszkających na Litwie, ze względu na podejmowane przez nich mnogie działania nakierowane na kultywowanie i pielęgnowanie polskiej historii, języka i tradycji narodowych. Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej reprezentowała nauczycielka języka polskiego Beata Prokop.

Idea współpracy Wileńszczyzny i Podkarpacia bliska była od dawna Dyrektorowi Domu Polonii w Rzeszowie Mariuszowi Grudniowi, który w niezwykle inspirujący sposób nadzorował działania zmierzające do podpisania umowy o współpracy między Zespołem Szkół w Gnojnicy Dolnej a odpowiadającą jej szkołą z Okręgu Wileńskiego. Na mocy tej umowy obie szkoły będą uczestniczyć w wymianach i wielu projektach międzynarodowych.

Pani Kurator Małgorzata Rauch wyraźnie zaznaczyła, że Porozumienie zawarte w Kiwiszkach jest pierwszą tego rodzaju umową podpisaną między szkołą z Wileńszczyzny a placówką z województwa podkarpackiego.                                           

– Mamy sobie dużo do zaoferowania, możemy się od siebie nawzajem dużo nauczyć- podkreślała Pani Kurator.

Pierwszą szkołę z Podkarpacia na Wileńszczyźnie reprezentowali: Dyrektor Zespołu szkół w Gnojnicy Dolnej Piotr Janowski, nauczycielka języka polskiego Beata Prokop oraz nauczycielka historii Urszula Woźny.

Porozumienie o współpracy między szkołami podpisali: Janina Soltanovičienė, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach i Piotr Janowski, dyrektor Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej. Zgodnie z podpisaną umową obie szkoły mają wzajemnie się wspierać i promować. Umowa przewiduje także organizowanie wspólnych uroczystości i konkursów, angażowanie się we wspólne projekty.

– Bardzo cieszymy się z podpisania tej umowy. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do rozwoju obu placówek. Liczę na to, że zaowocuje wzajemną wymianą doświadczeń, otworzy możliwości ciekawych szkoleń czy też wyjazdów dla naszych uczniów- powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Janina Soltanovičienė.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli także udział: przedstawiciel wydziału oświaty samorządu rejonu wileńskiego Bogusław Ragucki oraz Dyrektor Domu Polskiego w Wilnie Artur Ludkowski.