100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Spotkaliśmy się dzisiaj na apelu z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, uroczystości poświęconej ojczyźnie i wolności. Jedenasty listopada to wielka data - symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa.

O godzinie 1111 w ramach akcji “Dzień dla Niepodległej”  odśpiewaliśmy 4 zwrotki Hymnu Narodowego.

To pieśń, która łączy i jest podstawą polskości.

Wydarzenie to było zaangażowaniem młodzieży oraz lokalnych środowisk w całej Polsce do upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.