Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć 4 września (poniedziałek)
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia (sobota-niedziela)
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia (wtorek)

Egzamin w gimnazjum

część humanistyczna

18 kwietnia

Część I (historia, wos) godz. 900

Część II (język polski) godz. 1100

część matematyczno-przyrodnicza

19 kwietnia

Część I (przyrodnicze) godz. 900

Część II (matematyka) godz. 1100

język obcy nowożytny

20 kwietnia

Część I (podstawowy) godz. 900

Część II (rozszerzony) godz. 1100

Zakończenie rocznych zajęć 22 czerwca

 Dodatkowe dni wolne:

szkoła podstawowa

2 listopada (czwartek, Dzień Zaduszny)

2 maja (środa)

1 czerwca (piątek po Bożym Ciele)

gimnazjum

2 listopada (czwartek, Dzień Zaduszny)

18 kwietnia (egzamin)

19 kwietnia (egzamin)

20 kwietnia (egzamin)

2 maja (środa)

1 czerwca (piątek po Bożym Ciele)