Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  

Rozpoczęcie rocznych zajęć 3 września (poniedziałek)
Zimowa przerwa świąteczna 24 – 31 grudnia
Ferie zimowe 11 – 24 lutego
Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia
Egzamin ósmoklasisty język polski 15 kwietnia 2019 r., godz. 900 (120 min.)
matematyka 16 kwietnia 2019 r., godz. 900 (100 min.)
język obcy 17 kwietnia 2019 r., godz. 900 (90 min.)

Egzamin w gimnazjum

część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r.

Część I (historia, wos) godz. 900

Część II (język polski) godz. 1100

część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r.

Część I (przyrodnicze) godz. 900

Część II (matematyka) godz. 1100

język obcy nowożytny

12 kwietnia 2019 r.

Część I (podstawowy) godz. 900

Część II (rozszerzony) godz. 1100

Zakończenie rocznych zajęć 21 czerwca

 


 Dodatkowe dni wolne:

1.     2 listopada (piątek, Dzień Zaduszny)

2.     2 maja (czwartek)