Nauczyciele

mgr Piotr Janowski - Dyrektor Szkoły

mgr Renata Nurzyńska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Bernadeta Skiba - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
mgr Jolanta Miąso - edukacja wczesnoszkolna
ks. mgr Ryszard Hawryluk - religia
mgr Beata Prokop - język polski, geografia
mgr Elżbieta Bukowska - język polski, biologia
mgr Piotr Janowski - język polski, zajęcia artystyczne
mgr Bożena Froń - język angielski
mgr Ewa Skiba - język niemiecki
mgr Urszula Woźny - historia, wos, plastyka
p. Alina Woźniak - matematyka
mgr inż. Jan Strózik - matematyka, informatyka, zajęcia techniczne
mgr Anna Chodak - fizyka
mgr Agata Subczak - chemia
mgr Beata Kosińska - muzyka, przyroda, wf
mgr Paweł Jasek - wychowanie fizyczne
Małgorzata Pociask - nauczyciel wspomagający
mgr Iwona Darłak - świetlica