Rekrutacja do przedszkola

 

ZASADY REKRUTACJI

W bieżącym roku rekrutacja do ropczyckich przedszkoli będzie wspomagana elektronicznie.

Taki sposób zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach.

 

Adres do strony z wnioskami:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/ropczyce

lub www.ropczyce.przedszkola.vnabor.pl

Wnioski znajdują się w zakładce „Zgłoś kandydaturę”

 

Przedszkola przyjmują dzieci z Gminy Ropczyce, które mają ukończone trzy lata.

Rodzice dzieci zapisywanych mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych przez siebie przedszkoli. Ich listę układają według swoich preferencji.

Termin składania wniosków: do 18 marca.

 

Wypełniony elektronicznie wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do wybranego przedszkola.

 

W razie potrzeby pomocy w wypełnieniu podania udzieli dyrektor (tel. 172211002).

 

Proszę pamiętać, by po wygenerowaniu, wydrukowaniu i podpisaniu ostatecznej wersji dokumentu nie wprowadzać w Internecie żadnych zmian – dokument, który zaniesiecie do przedszkola, musi być zgodny z wersją elektroniczną.

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej placówki w terminie od 26 marca do 28 marca br. (do godz. 15.00).

UWAGA! Istnieje możliwość potwierdzenia woli za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego (po zalogowaniu na konto kandydata) bez konieczności dostarczania do przedszkola dokumentu w formie papierowej.