Informacja na prośbę Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego!

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne, które jest podstawowym sposobem oceny jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki służą ocenie jakości różnych aspektów badania spisowego oraz umożliwiają udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych realizowanych przez jednostki statystyki publicznej.

Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie zasadniczym wypełniła jako pierwsza formularz spisowy. W trakcie wywiadu zostanie zadanych kilka pytań dotyczących m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu, w jaki respondenci uczestniczyli w spisie zasadniczym. Rozmowa potrwa około 10 minut. Pełna lista pytań oraz dodatkowe informacje na temat badania kontrolnego dostępne są na stronie: http://spis.gov.pl.
Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie http://spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy. Dane udostępniane w badaniu kontrolnym podlegają prawnej ochronie i będą wykorzystane wyłącznie w celach statystycznych.

Więcej szczegółów w sekcji "informacje" na głównej stronie eDziennika.