Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2022/2023

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci z klas I-III będą od 16.08.2022r. do 29.08.2022r.

Druk karty zapisu jest umieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce: dla rodziców/świetlica. 

W przypadku dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej, przy zapisie dzieci do świetlicy należy pobrać i złożyć również druk dotyczący obiadów.

Lista uczniów przyjętych na świetlicę zostanie umieszczona do 31.08.2022r. na drzwiach przy wejściu głównym do budynku szkoły. Druk karty zapisu należy składać drogą elektroniczną lub w sekretariacie szkoły.