mgr Maria Dyło - nauczanie przedszkolne
mgr Patrycja Piwowar - nauczanie przedszkolne
mgr Agnieszka Ziarnik - nauczanie przedszkolne
mgr Jolanta Miąso - edukacja wczesnoszkolna
mgr Bernadeta Skiba - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
mgr Renata Nurzyńska - edukacja wczesnoszkolna
ks. mgr Ryszard Hawryluk - religia
mgr Elżbieta Bukowska - język polski, biologia
mgr Piotr Janowski - język polski
mgr Bożena Froń - język angielski
mgr Patrycja Wiktor - język niemiecki, geografia
mgr Dariusz Mormol - historia, wos,
mgr inż. Jan Strózik - matematyka, informatyka,
mgr Anna Chodak - fizyka
mgr Agata Subczak – chemia
mgr Beata Kosińska - muzyka, przyroda, wf
mgr Iwona Darłak – technika, plastyka, świetlica
mgr Paweł Jasek - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Małgorzata Pociask - pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający