KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

  

Rozpoczęcie rocznych zajęć 1 września (czwartek) 2022
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022
Ferie zimowe 16 - 29 stycznia 2023
Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 11 kwietnia 2023
Egzamin ósmoklasisty język polski 23 maja 2023, godz. 900 (120 min.)
matematyka 24 maja 2023, godz. 900 (100 min.)
język obcy 25 maja 2023, godz. 900 (90 min.)

Dodatkowe dni wolne

31 października 2022

9 czerwca 2023

19 czerwca 2023

Zakończenie rocznych zajęć 23 czerwca 2023