KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

  

Rozpoczęcie rocznych zajęć 1 września (środa)
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia
Ferie zimowe 14 – 27 lutego
Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia
Egzamin ósmoklasisty język polski 24 maja 2021, godz. 900 (120 min.)
matematyka 25 maja 2021, godz. 900 (100 min.)
język obcy 26 maja 2021, godz. 900 (90 min.)

Dodatkowe dni wolne

2 listopada (wtorek)

12 listopada (piątek)

17 czerwca (piątek)

Zakończenie rocznych zajęć 24 czerwca